PLANENS STATUS

 

Vedtaget

 

Politisk behandling

Lokalplan 3-350 er vedtaget af byrådet den 20. september 2022

Lokalplan 3-350 er offentligt bekendtgjort den 5. oktober 2022

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

I forbindelse med den politiske behandling af nærværende lokalplan, har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 29. marts 2022til den 24. maj 2022

 

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelse af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se lokalplanens § 12.

  

Klagevejledning

Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledningen under 'Øvrige bilag'.