Forord

PLANENS STATUS

Vedtaget 

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Byrådet vedtog den 24. marts 2022 at udsende forslag til Lokalplan 3-322 for dagligvarebutik og boliger ved Kirsebærgården samt kommuneplantillæg nr. 1 i 8 ugers høring.

Planforslagene blev fremlagt offentligt i 8 uger fra 28. marts 2022 til den 22. maj 2022. 

 

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft. Se § 12 i lokalplanbestemmelserne. 

 

Politisk behandling

Udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 2-322 blev igangsat af Økonomiudvalget den 15. juni 2021. 

Den 24. marts 2022 blev det af Byrådet besluttet at sende lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Byrådet den 25. august 2022. 

Lokalplanen blev offentlig bekendtgjort den 31. august 2022. 

 

Mindretalsudtalelse 

Imod vedtagelsen stemte Emil Ulrik Andersen (Ø) idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

"Tiden er til at Allerød som grøn kommune har krav i lokalplanerne til bæredygtighed og hensyn til klima. Derfor har jeg stemt nej til lokalplanen i dag og kommer til for fremtidige lokalplaner og igen i byrådssalen at foreslå at sørge for at kommunen stiller krav til bæredygtigt byggeri og hensyn til klima."

 

Klagevejledning

Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledningen under "Klagevejledning" i menuen. 

loading image
Henter kort...
static-map