Lokalplan nr. 3-393 for boliger ved Langkæret/Birkekrogen

 

loading image
Henter kort...

PLANENS STATUS

Vedtaget

 

Politisk behandling

Lokalplan 3-393 er vedtaget af byrådet den 25. august 2022

Lokalplan 3-393 er offentligt bekendtgjort den 6. september 2022

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

I forbindelse med den politiske behandling af nærværende lokalplan, har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 29. marts 2022  til den 24. maj 2022.

 

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelse af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se lokalplanens § 12.

 

Mindretalsudtalelse

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: 

”Tiden er til at Allerød som grøn kommune har krav i lokalplanerne til bæredygtighed og hensyn til klima.  Derfor har jeg stemt nej til lokalplanen i dag og kommer til for fremtidige lokalplaner og igen i byrådssalen at foreslå at sørge for at kommunen stiller krav til bæredygtigt byggeri og hensyn til klima.”

 

Klagevejledning

Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledningen i menuen til venstre.