Forord

Byrådet besluttede d. 18. november 2021 at igangsætte en justering af lokalplan 2-320 for Allerød bymidte med henblik på en ændring af lokalplanens § 6.3 Parkeringsnorm for lokalplanområdet. I forbindelse med denne ændring er der derudover foretaget nogle redaktionelle fejlrettelser af lokalplanens afgrænsning samt servitutredegørelsen i § 14.2 Aflysning af servitutter og deklarationer.

Forslag til lokalplan 2-320A har været i høring i perioden fra d. 19. april 2022 til d. 17. maj 2022.

Lokalplan 2-320A er vedtaget af byrådet d. 16. juni 2022.